De hoop is dat werkgevers in 2018 hun werknemers (weer) gaan zien als hun belangrijkste bedrijfskapitaal. Waar met respect en waardigheid mee omgegaan wordt. Werkgevers die aan medewerkers meer autonomie geven, hen binden en boeien met innoverend beleid en goed gebruik maken van hun competenties. Omgedraaid zullen veel medewerkers meer aandacht kunnen besteden aan het exploreren van hun talenten, hun zelfvertrouwen en persoonlijke performance.

Steeds meer mannen en vrouwen hebben last van een burn-out. Vooral het aantal vrouwen met een burn-out is de afgelopen jaren toegenomen. Dit blijkt uit het Nationaal Salarisonderzoek van Nyenrode en Intermediair. 72.000 mensen werden ondervraagd over hun ervaringen met een burn-out. 15 procent van de vrouwen zegt er weleens last van te hebben gehad, tegenover 9 procent van de mannen. Mensen die werken in onderwijs en zorg hebben een hoge kans op een burn-out. Dat melden Volkskrant en RTL Nieuws. (bron: Nationale Onderwijsgids, 21 november 2017).

De Volkskrant spreekt over de “flexparadox”: hoe meer zekerheid mensen hebben, hoe meer risico’s ze durven nemen. En omgekeerd, stelt WRR-onderzoeker Monique Kremer tevens bijzonder hoogleraar actief burgerschap. Kremer nam 36 diepte-interviews af met betrokkenen. Wat haar opvalt, is de financiële stress die zij ervaren. ‘Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden.’ Ook voelen veel flexibele krachten een gebrek aan waardering  Dat tijdelijke banen slechter betalen was al bekend. Deze studie toont de psychologische gevolgen: flex werkt verlammend. Ook voor werkgevers. (februari 2017).

Een vast contract, zoals vroeger heel normaal was, is de afgelopen jaren steeds minder gegeven. In het derde kwartaal van 2016 hadden volgens het CBS 5,1 miljoen mensen een vast contract, het aantal mensen met tijdelijke en flexibele contracten is inmiddels gestegen naar 1,9 miljoen.

Dat de keerzijde van het beleid van tijdelijke contracten steeds duidelijker werd, hoeft geen betoog. De crisisjaren hebben de relatie tussen werkgever en werknemer enorm beïnvloed. In het journaal van 29 december 2017 wordt aangegeven, dat men de komende periode een  sterke toename van het aantal vacatures verwacht die kunnen oplopen tot 1 miljoen!

Nu de economie weer in een flow is, liggen er prachtige kansen voor werkgevers en werknemers!

Daling Burn-outs?