Ervaar je spanning in je relatie? Heb je het gevoel dat je elkaar niet meer begrijpt? Is de natuurlijke flow voor je gevoel verdwenen?
Waar je samen startte met een (intens) gevoel van verbondenheid ben je het nu regelmatig kwijt. Het lijkt of jullie allebei wat anders willen.
En toch: soms is dat gevoel er weer! Dan weet je weer waarom je samen bent.
Alleen, het ontglipt je schijnbaar ook weer makkelijk.
Soms voel je je eenzaam in je relatie, soms een vechter, terwijl je dat helemaal niet wilt. Soms voel je zelfs een soort wanhoop.

Relatietherapie
Het zoeken van tijdelijke begeleiding is geen teken van zwakte! Het getuigt ervan dat jullie niet bij de pakken gaan neer zitten. Dat jullie je relatie de moeite waard vinden om er voor te gaan.
Ja, het is wel werken; moeite doen om jezelf en de ander te verstaan. Elkaar in je waarde laten, respecteren en elkaar willen begrijpen.
De relatie met een ander gaat via jezelf.
Het is daarom van groot belang om goed verbonden te zijn met jezelf. Jezelf begrijpen van waaruit je de verbinding met de ander zoekt.
Trouw aan een ander kun je alleen zijn als je trouw bent aan jezelf.
Je relatie weer in zijn kracht zetten, is niet dat een ander moet veranderen, maar dat jullie beiden ervaren en waarderen dat je aanvullend bent aan elkaar.

Gesprekken vinden deels afzonderlijk plaats en deels samen.