Wat is lifestyle-coaching (Gecombineerde Leefstijl Interventie)?

Wie wil er nu niet zelf de regie voeren over zijn eigen gezonde leefstijl? Je wilt een lifestyle die  recht doet aan je persoonlijk welbevinden.
Ik begeleid je graag naar een gezond leven! Het gaat om verschillende, samenhangende invalshoeken: Je lichaamsgewicht is te hoog (BMI hoger dan 25 met risico op diabetes ontwikkeling of BMI hoger dan 30). Je beweegt te weinig.  En soms heb je ook last van veel stress in je leven,  een slechte nachtrust en/of je krijgt het allemaal moeilijk gepland.

In de basisverzekering; dus geen kosten!

Lifestyle coaching (GLI) is opgenomen in de basisverzekering zonder dat je hoeft bij te betalen uit je eigen risico! Er is een verwijzing van je huisarts nodig. Ik werk samen met gezondheidscentra en huisartsen.

Het begeleidingsprogramma

Na je intake heb je twee jaar lang 4 individuele begeleidingsgesprekken per jaar met de lifestylecoach en 8 groepsbijeenkomsten per jaar. In de individuele gesprekken gaat het over je persoonlijke situatie. In de groepsbijeenkomsten (10 tot 13 deelnemers) gaat gaat het meer om kennis en inspiratie ophalen. 

Groepsbijeenkomsten Lifestyle-coaching

In Zoetermeer vinden deze plaats in het Therapeuticum Aurum, Frits de Zwerverhove 1.  I.v.m. Corona kunnen de groepsbijeenkomsten ook plaatsvinden op IKC Noordeinde Bijvoetplan 43 of in het Coachhuis aan de Bleiswijkseweg 55.

In Rhenen vinden deze plaatst in het Centrum voor Persoonlijke ontwikkeling, Achterbergsestraatweg 33.  I.v.m. Corona kunnen deze ook buiten in de deels overkapte tuin plaatsvinden of op een alternatieve locatie.

Nadere informatie?

Raadpleeg uw huisarts. U kunt ook de onderstaande patiënten folder GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) inzien.

190703 Patiëntenfolder GLI

Onderstaand filmpje van het leefstijlprogramma in Venlo is ook informatief: