Welkom op de site van Prismij!

 Iedereen beschikt over een palet aan kleurrijke kwaliteiten. Indien deze voor de persoon in kwestie ontsloten worden, maakt deze een belangrijke beweging in de kwaliteit van leven en werken. Ook de mensen rondom deze persoon in het werk zullen voordeel ervaren. Een gelukkig mens straalt af op de omgeving!

Mijn credo is: een vitale medewerker in een vitale organisatie.

Ik richt mij vooral op vitaliteit en positieve gezondheid van zowel de medewerker als de organisatie of het bedrijf waarin deze werkzaam is. Een gezonde en betrokken medewerker is niet vaak ziek. Een gezonde organisatie kent een laag ziekteverzuim en heeft een lage uitval.

De naam “Prismij” is een verbastering van het woord ‘Prisma’. Een driehoekig glazen voorwerp waarmee kleuren in het licht zichtbaar worden. De verbastering komt voort uit de focus op “mij” als individu.

Prismij: Passie voor kwaliteit van leven.