Welkom op de site van Prismij!

Bericht met betrekking tot Corona

In mijn praktijkruimte in Rhenen en in het Coachhuis in Zoetermeer is voldoende ruimte om de anderhalve meter afstand maatregel  toe te passen. Individuele consulten kunnen dan ook live doorgang vinden, uiteraard onder de Coronarichtlijnen m.b.t. ziekte. 

Groepsbijeenkomsten in Zoetermeer vinden plaatst in een Coronaproof basisschool of in een gezondheidscentrum.
In Rhenen kunnen groepsbijeenkomsten met een beperkte omvang in de praktijkruimte plaatsvinden of in een ruimte die in de tuin grenst aan de buitenruimte. Ook hier weer uiteraard onder de Coronarichtlijnen m.b.t. ziekte.

 Iedereen beschikt over een palet aan kleurrijke kwaliteiten. Indien je je kwaliteiten kent, kun je ze goed inzetten in je leven. Sommige fases of omstandigheden van je leven vertroebelen het zicht op die kwaliteiten. Alhoewel pijn en verdriet logisch tot het leven behoren, is het niet fijn als dit je leven gaat overheersen. Dan is tijdelijke hulp steunend. Want je wilt tenslotte leven vanuit je eigen kracht! Hernieuwde balans geeft je weer perspectief. Ook de mensen rondom je zullen dat aan je merken, want een gelukkig mens straalt af op de omgeving!
Ik help je graag verder! Mijn persoonlijke drive is: passie voor kwaliteit van leven.

De naam “Prismij” is een verbastering van het woord ‘Prisma’. Een driehoekig glazen voorwerp waarmee kleuren in het licht zichtbaar worden. De verbastering komt voort uit de focus op “mij” als individu.

Prismij: Passie voor kwaliteit van leven.