Vergroten en gebruiken zelfinzicht

Waarom doe ik wat ik doe? Wat zit me in de weg? Wanneer blokkeer ik? Welke hulpbronnen heb ik? Gebruik ik mijn hulpbronnen wel optimaal? Door psychosociale therapie help ik om weer grip te krijgen.  In de sessies ga je vooral aan de slag met het aanpakken en bewerken van issues in jezelf. Dat zit in het eigen maken van ander gedrag, ondersteund door heling in je binnenwereld. Na verkregen zelfinzicht maak je je eigen plan van aanpak en pak je weer de regie over je leven. Je verandert je gedrag op geleide van een versterkte zelfrelatie. Zo kun je denken aan een toename van je zelfvertrouwen, je gevoel van vrijheid en je innerlijke kracht. Hoe meer je verbonden bent met je zelf, jezelf kent en zelfinzicht hebt, hoe makkelijker je (weer) grip hebt en zelf sturing geeft. In een betrekkelijk korte tijd met 7 tot 10 sessies krijg je dit meestal voor elkaar. Sessies zijn meestal tweewekelijks.

Soms wordt een opdracht vanuit je werkgever gegeven. Het gaat altijd om je persoonlijk leerproces.
Veel werkgevers zijn bereid om de kosten te betalen als het proces ook voor deze profijtelijk is.

Waarbij kan zelfinzicht je helpen?

  • Stress-klachten
  • Psychosomatische klachten
  • Burn-out (preventie)
  • Onrustgevoelens
  • Relatieproblematiek
  • Seksuele problematiek
  • Levensfaseproblematiek (identiteit, zingeving)
  • Spirituele ontwikkeling (intuïtieve vermogens)
  • Verstoorde balans tussen werk en privé.

Zelfinzicht therapie vergoed door zorgverzekeraar

Het verkrijgen van zelfinzicht (middels Counseling/psychsociale therapie) wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering. Per sessie wordt dan een deel door hen vergoed. Ook is counseling vrijgesteld van BTW. Checkt u dit bij uw ziektekostenverzekeraar.