“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift! Thats why they call it “present”.

Mindfulness is een manier van in het leven staan: in het hiernumaals. Er is tenslotte alleen een nu dat je ervaart. Dat je betrokken doet zijn op je bewustzijn: hoe ervaar je vandaag? Wat voel je vandaag? Wat denk je en hoe handel je? Welke vorm krijgt het leggen van sociaal contact? Hoe voelt je lichaam? Welke spirituele inzichten heb je en heb je er ook een beeld bij?
Mindfulness verheugt zich in een toenemende belangstelling. Niet voor niets, want het draagt bij aan een krachtige heling van je binnenwereld.
Het lichaam heeft een zelfhelende kwaliteit. Als je valt en je knie openhaalt, zorgen de trombocyten (bloedplaatjes) ervoor dat er een korstje op je knie komt en de leukocyten (witte bloedcellen) zorgen ervoor dat de wond niet ontsteekt. Je hoeft er niets voor te doen! Ook je binnenwereld heeft dit zelfhelende vermogen.

Het ondersteuningsaanbod dat Prismij ontwikkeld heeft, is gegrondvest in mindfulness. In de psychosociale therapie zelfinzicht, hypnotherapie, lifestyle coaching en training staat het zijn in het nu centraal.
Mindfulness wordt dus niet als afzonderlijke begeleidingsvorm aangeboden.