Recent was ik in gesprek met een medewerker van een arbodienst. Deze verleent diensten aan een zorginstelling met 10% ziekteverzuim. Dit bedrijf heeft ca. 200 miljoen omzet en het leeuwendeel zijn personeelskosten. Een eenvoudige rekensom leert, dat halvering van het ziekteverzuim een opbrengst genereert van 8 miljoen euro! Dikwijls wordt de medewerker (eenzijdig) als het probleem ervaren. Maar hoe zit het met het bedrijf zelf?

Organisaties en bedrijven staan onder grote druk om hun bedrijfsdoelstellingen (efficiënt) te behalen. Ziekteverzuim is een belasting die soms onevenredig drukt op de uitvoering van taken en de resultaten. Er is een streng beleid ingezet en managers zitten er bovenop. Op zichzelf is de wens het verzuim zo laag mogelijk te krijgen of houden begrijpelijk en te billijken. In de uitzending van Radar van 26 februari 2018 was aandacht voor de wijze waarop managers aandacht besteden aan de begeleiding van zieken. Behalve dat er soms discutabele handelswijzen op na worden gehouden, is de vraag of het tot een ‘gezond’ bedrijf leidt met betrokken en gemotiveerde werknemers.

Ik heb het effect van dichtbij gezien toen een manager aan een medewerker, die zich t.g.v. griep had ziek gemeld, telefonisch vroeg of hij een motivatieprobleem had.
De verontwaardiging was groot bij deze man, want hij ervoer het als een motie van wantrouwen terwijl hij met 39 graden koorts in bed lag. De vraag is relevant en de moeite waard van het bespreken. Als dit vanuit wederzijds vertrouwen en nieuwsgierigheid naar elkaars standpunten gaat.

Een (veel) hoger verzuim dan gemiddeld roept de vraag op, wat daarvan de oorzaak is. Dat vraagt zelfreflecterend vermogen van een organisatie. Als dit in de bedrijfscultuur ontbreekt, ontstaat een status quo van hoog verzuim, grote werkdruk, een toenemende druk op de arbeidsethos en het werkplezier en hoge ziekteverzuimkosten. Ik zie soms organisaties die ‘penny wise pound foolish’ opereren, door eenzijdig te focussen op verlaging van het verzuim, maar zèlf verzuimen hun bedrijfsprocessen onder de loep te nemen en hun werkcultuur. Er is zo veel te verdienen: lagere verzuimkosten, een hogere arbeidstevredenheid, een hogere kwaliteit van de dienstverlening en dus uiteindelijk een hogere bedrijfscontinuïteit.

Welke positieve leerervaringen en tips heeft u om te delen?

Hoog verzuim en slapeloze nachten…..