Zeer recent maakte ik mee, dat 4 bekenden van 50+ hun baan verloren of dreigen te verliezen.  De rode draad in hun verhaal is dat er een (nog) scherper management gevoerd wordt en de desbetreffende bedrijven naar verjonging zoeken van hun arbeidsbestand. Het gaat daarbij om nog hogere omzetten, hogere targets en hogere productiviteit die vaak ten koste van de persoonlijke relaties in het bedrijf gaan. Kennelijk wordt senioriteit gemakkelijk over boord gegooid. Dit, terwijl we steeds ouder worden. In de media lees ik wel over langer doorwerken, maar zelden over de wijze waarop werkgevers met oudere medewerkers omgaan.

Het staat buiten kijf, dat de samenleving in een rap tempo ontwikkelt en dat medewerkers meeontwikkelen.  Dat vraagt van bedrijven een inspanningsverplichting om hun medewerkers te trainen en ondersteunen. Senioren, die ik als 50+ karakteriseer, zijn daar doorgaans ook graag toe bereid. Het zijn bij uitstek de medewerkers die (zeer) loyaal zijn naar hun bedrijf en vaak een langere geschiedenis hebben binnen hun organisatie.

Ik trof o.m. het volgende:

  • Van één bedrijf in de reisbranche is bekend dat het jarenlange enorme productiestijging had. Het laatste jaar was een minder jaar. Gevolg: reorganisatie en veel oudere medewerkers is ontslag aangezegd.
  • Een apotheek is overgenomen door een keten die slechts één doel lijkt te hebben: winstmaximalisatie. Van de twee apothekers moest er 1 uit, de officemanager moest weg en op de assistenten werd ook bezuinigd. Vervanging tijdens vakantie moest de apotheker maar regelen in het netwerk en ziekte werd sowieso niet vervangen. Gevolg: de apotheker zit op het randje van een burnout en heeft besloten te vertrekken.
  • Een offshorebedrijf is dermate gefocust op winstmaximalisatie, dat de atmosfeer in het bedrijf dermate is verslechterd, dat veel oudere medewerkers zelf weg willen. Overigens is de realiteit dat dit moeilijk lukt, gezien hun leeftijd.

Ik ontmoet in mijn praktijk nogal eens aangeslagen en gedemoraliseerde senioren door deze ontwikkelingen. Overigens ook steeds vaker jongere medewerkers op wie de druk van het werk stijgt en die uit balans (dreigen te) raken.
Is het tij nog te keren? Of te temporiseren?
Wie het weet, mag het zeggen.

Langer doorwerken logisch! Maar hoe gaan werkgevers met senioren om?