M.i.v. 2019 is leefstijlcoaching in de basisverzekering opgenomen. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De focus is vooralsnog gericht op Gecombineerde Leefstijl Interventies. Voor 2019 is 7 miljoen euro uitgetrokken om het CooL (Coaching Op Leefstijl) programma te effecturen. Het gaat dan om mensen met een BMI van hoger dan 25 met een risico op diabetes type 2 of mensen met een BMI hoger dan 30. Dit terwijl er in Nederland 3,5 miljoen mensen volgens de norm te dik zijn. Huisartsen zijn niet erg enthousiast, want het is veel te weinig geld. Wordt het een succes? Of is het een voorbijgaande hype?

Verzekeraars zijn eigenlijk in de geschiedenis niet erg gericht geweest op preventie. Het is hun corebusiness niet; men richtte zich op ziekte en herstel.
Investeringen in preventie verdampen daarnaast als verzekerden overstappen op een andere verzekeraar. Verzekeraars zijn dan ook met beperkt enthousiasme in de financiering gestapt van het CooL programma. Toch ziet men dat de kosten die samenhangen met een ongezonde leefstijl enorm zijn gestegen (Zorgkosten van Ongezond gedrag – RIVM) en vindt men dat er ingegrepen moet worden in leefstijl om de kosten van de zorg (en daarmee de premies) acceptabel te houden.

Feitelijk een bescheiden, maar wel revolutionaire koerswijziging! Het is ingrijpen in een levensfase, waarin zich een probleem aandient, maar dat nog wel veranderbaar is. Cynici zullen opmerken, dat het niet eenvoudig is om een leefstijl –blijvend- te veranderen. Om dit te realiseren is een langere periode van begeleiding nodig.
Het CooL programma duurt daarom ook twee jaar met in totaal 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken. Om lichamelijk en geestelijk welbevinden te bereiken,  is de  integrale aanpak gericht op voeding, bewegen, slaap en ontspanning en omgang met stress..

Op dit moment zijn er nog veel te weinig leefstijlcoaches. Er is een mogelijkheid om lid te worden van de beroepsvereniging BLCN als u slaagt voor de accreditatietoets. Dit is noodzakelijk om geaccepteerd te worden door de verzekeraars. En daarnaast dient u de CooL instructie gevolgd te hebben die tot een licentie leidt.

Ja, er is met een beperkt budget gestart. De omslag in denken van behandelen naar preventie verdient wel een kans, temeer daar experimenten tot goede resultaten hebben geleid.

Relevante sites:
https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://avleg.nl/
https://www.blcn.nl/

Leefstijlcoaching booming?