Wat is leefstijlcoaching (Gecombineerde Leefstijl Interventie)?
Meer dan ooit staat een gezonde leefstijl in de belangstelling. Dat is geweldig, want door een gezonde leefstijl kan ziekte en ongemak beteugeld of voorkomen worden. Bovendien: wie wil er nu niet zelf de regie voeren over zijn eigen gezonde leefstijl?
Soms is er een leefstijl ontwikkeld die schade toebrengt aan het persoonlijk welbevinden.
Dit kan te maken hebben met onwetendheid, maar ook met onvermogen om de leefstijl (structureel) om te buigen naar gezond. Dan is begeleiding daarbij in sommige situaties helpend om weer regie te voeren en het welbevinden een impuls te geven.

Waar gaat het bij leefstijl om?
Het gaat daarbij om verschillende, samenhangende invalshoeken:
Het lichaamsgewicht is te hoog (BMI hoger dan 25 met risico op diabetes ontwikkeling of BMI hoger dan 30).
Er is sprake van te weinig beweging. Mensen hebben soms te veel stress in hun leven, kunnen een slechte nachtrust hebben en soms speelt ook dat mensen het niet gepland krijgen in  hun leven.

In de basisverzekering; dus geen kosten!
Leefstijl coaching is per januari 2019 opgenomen in de basisverzekering zonder dat u hoeft bij te betalen! Dat is prachtig, want daardoor is leefstijlcoaching voor veel mensen binnen handbereik gekomen. Begeleiding kan alleen via uw huisarts. Deze beoordeelt of u binnen de criteria past. Leefstijlcoaches werken samen met gezondheidscentra en huisartsen.

Het begeleidingsprogramma
Dit duurt 2 jaar. Nadat u aangemeld bent via de huisarts start u met een intakegesprek met de leefstijlcoach waarin samen bekeken wordt of u gemotiveerd bent om twee jaar deel te nemen aan het programma.
Daarna heeft u twee jaar lang 4 individuele begeleidingsgesprekken per jaar met de leefstijlcoach en 8 groepsbijeenkomsten per jaar o.l.v. de leefstijlcoach.
In de individuele gesprekken wordt u begeleid in uw persoonlijke situatie.
In de groepsbijeenkomsten (ca. 10 deelnemers) gaat het ook om voorlichting, lotgenotencontact, en mogelijkheden om samen activiteiten te ondernemen. De leefstijlcoach tracht door lokale samenwerkingsverbanden aanvullend aan het basisprogramma ondersteuning te regelen. Dit kan bv. met een wandelvereniging, kookworkshops, etc.

Nadere informatie?
Raadpleeg uw huisarts. U kunt ook de onderstaande patiëntenfolder GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) inzien.

190703 Patiëntenfolder GLI

Onderstaand filmpje van het leefstijlprogramma in Venlo is ook informatief:

Ik ben lid van de BLCN (Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland), registratienummer 374