Recent had ik een 49 jarige cliënt voor coaching. Ze was erg met haar loopbaan bezig en de druk om tot een verandering te komen ervoer ze als heel groot. “Want volgend jaar word ik 50 en dan is het einde verhaal; dan sluiten de gordijnen” sprak ze veelbetekenend. Toen ik haar vroeg wat ze daar precies mee bedoelde, zei ze dat ze wist dat haar kansen dan wel verkeken waren “want boven de 50 tel je niet echt meer mee op de arbeidsmarkt”.

Ik merkte dat haar woorden me zowel verdrietig als opstandig stemden. Haar angst verlamde haar. Hoezo einde verhaal?  Hoe triest als je het idee hebt dat je net over de helft van je leven het idee hebt dat je niet meer mee telt? Het hoeft geen betoog, dat de gemiddelde leeftijd waarop men overlijdt in Nederland steeds hoger wordt. En dat de pensioenleeftijd ook stijgt. Maar ook herkende ik het beeld, dat naarmate mensen ouder worden, de kansen op de arbeidsmarkt kleiner worden. Ouderen zouden duur zijn want hoge loonschalen hebben, meer kans lopen op ziekte-uitval en een risico zijn in relatie tot de hoge werkdruk en snelle technische ontwikkelingen. De crisisjaren hebben dit beeld ook al geen goed gedaan. Klopt dit beeld wel?

Graag zou ik middels deze blog eerst steekproefgewijs willen onderzoeken hoe men denkt over senioriteit en arbeidsmarkt. Ik heb vaak gezien dat senioren zeer gemotiveerd zijn, vaak een relativerende wijsheid inbrengen, over veel levenservaring beschikken en zaken met humor en in verbinding met anderen oplossen. Ook ervaar ik dat ze werken vanuit een sterke betrokkenheid op en loyaliteit met hun bedrijf. En ja, er is ook een discussie gaande over “zware beroepen” en pensioenleeftijd. Maar gelukkig zijn niet alle beroepen in deze categorie te rubriceren. De crisisjaren liggen achter ons en het aantal vacatures loopt snel op. En als we niet willen dat de jongeren de last eenzijdig moeten dragen om het nationaal inkomen te verdienen, dan is de inzet van senioren niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.

Of zijn we op een natuurlijk keerpunt beland doordat de arbeidsmarkt ondertussen weer vele vacatures kent?

Deze angst van een senior trof me.