WERKEN VANUIT VERBINDING

Soms is het heilzaam om iemand van buiten de organisatie naar de werkprocessen te laten kijken. “Je kunt het pas begrijpen als je het door hebt” luidt het devies van “onze” Cruijff.
Als je deel bent van de bedrijfscultuur ontstaan soms blinde vlekken, inconsistente handelswijzen en diepe karrensporen waaruit het moeilijk is om een nieuwe weg in te slaan.
Het gaat daarbij altijd om mensenwerk. En wat mij betreft om continuïteit en kwaliteit.

Mijn deskundigheid is vooral gericht op gezonde en vitale samenwerkingsprocessen.
Soms loopt een medewerker of leidinggevende vast in zijn functioneren. Soms loopt ook de samenwerking vast.
Mijn kracht zit in het ondersteunen van verkrijgen van verbinding.
Verbinding ìn iemand zelf met zijn eigen drives, kwaliteiten èn beperkingen.
Of verbinding tussen een medewerker en collegae, zijn/haar leidinggevende of de organisatiedoelstelling.

Mijn advieswerkzaamheden kunnen benut worden van de bestuurstafel vanuit mijn jarenlange bestuurservaring in de zorg tot de medewerkers van de werkvloer waar de relatie met de klant plaatsvindt.
Daarom ben ik gericht op verbinding van alle echelons.

In gesprek wordt de adviesovereenkomst op maat gemaakt.